Sunday, February 19, 2023

GIỚI THIỆU SÁCH: KINH TẾ DỄ HIỂU

 Kính gửi quý độc giả và quý báo:

Người viết xin gới thiệu đến quý độc giả và quý báo quyển sách Kinh Tế Dễ Hiểu đúc kết và cập nhật từ các bài đã đăng trên báo chí Việt Nam trong năm 2021 cho đến đầu năm 2022. Quý vị có thể tải miễn phí dưới 3 dạng MOBI (đọc trên Amazon Kindle), EPUB và PDF từ các đường dẫn dưới đây.

Kinh Tế Dễ Hiểu trình bày các lý thuyết về kinh tế mang ra áp dụng tại ba nền kinh tế lớn nhất toàn cầu là Hoa Kỳ, Âu Châu và Trung Quốc, chú trọng đến Hoa Kỳ rồi sau đó là Trung Quốc. Mục tiêu nhằm chia xẻ kiến thức của người viết với bạn đọc, đồng thời kích thích trí tò mò và phê phán nơi độc giả. Trong quá trình biên soạn có nhiều sai sót kính xin bạn đọc miễn thứ.

Kính nhờ bạn đọc phổ biến sách rộng rãi ra quần chúng.

Đoàn H. Quốc

Dạng MOBI (Amazon Kindle)

https://drive.google.com/file/d/12VVRuA5osEmeBBdygntxohHZkflvOAlu/view?usp=sharing

Dạng EPUB 

https://drive.google.com/file/d/1cenveOyWiPR8lfjnPAfaX_j-XLjxpb5r/view?usp=sharing

Dạng PDF

https://drive.google.com/file/d/1Qy293GhBvUL5zAos2MWd6CRPJ1PBRHsC/view?usp=sharing

No comments:

Post a Comment