Tuesday, September 24, 2019

Exxon Việt Nam: lãi ít rủi nhiềuNguyên tắc sơ đẳng của kinh doanh khi nhiều rủi ro hơn lợi lộc thì rút vốn để tìm cơ hội đầu tư khác.

Việt Nam sẽ lập luận rằng Exxon hiện diện tại Việt Nam vì quyền lợi chiến lược lâu dài của Hoa Kỳ. Nhưng ban quản trị của Exxon sẽ không thể nào trình bày với cổ đông là Exxon chịu thua lổ vì tương lai Việt Nam!

Một công ty như Exxon trước đây có thể được các bảo đảm ngấm ngầm của Bộ Ngoại Giao hay Quốc Phòng Hoa Kỳ để đầu tư vào những khu vực mất an ninh. Nhưng với Trump thì không thể lẩn lộn giữa lợi ích kinh tế và quyền lợi chiến lược. Trump muốn thấy kết quả ngay bây giờ thay vì có tầm nhìn dài hạn. Hơn nửa Hoa Kỳ nay trở thành nhà sản xuất hàng đầu về dầu hỏa và khí đốt thì việc khai thác những nguồn cung cấp ở các quốc gia khác không còn cấp bách nửa.

Việt Nam sẽ là nước mất mát nhiều nhất nếu Exxon rút khỏi mỏ Cá Voi Xanh thì phải nhượng bộ nhiều nhất, hoặc bằng cách tăng cường bảo đảm an ninh hay chịu thua thiệt trong hợp đồng khai thác với Exxon. Việt Nam lại bị Trump đánh giá là lợi dụng Hoa Kỳ nhiều hơn cả Trung Quốc, thì một cách khác để khai thông vụ Exxon là mua ào ạt nông phẩm từ Ohio, máy bay thương mại từ Boeing (Alabama) hay vũ khí của Lockheed (Texas) tức là những tiểu bang đã bỏ phiếu cho Trump năm 2016 trước khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có những bảo đảm ngấm ngầm cho Exxon.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam đều quen thuộc nghệ thuật bôi trơn nên sẽ biết thế nào để đáp ứng với nghệ thuật kinh doanh của Trump. Cho nên có thể đây là một trong những đề tài thảo luận khi ông Trọng sang Hoa Kỳ vào tháng 10 năm nay. 

(Nói cách khác, có bán nước thì bán cho cả Tàu lẫn Mỹ chớ đừng chỉ bán cho Tàu thì nguy to!)

No comments:

Post a Comment